Úvod > Videopořad pro volby do Evropského parlamentu 2019 > Upozornění na odchylky ve videopořadu

Upozornění na odchylky ve videopořadu


Vzhledem k tomu, že nedošlo k závažným změnám legislativy ani systému zpracování výsledků hlasování v okrsku, bude pro školení zástupců okrskových volebních komisí (dále též "OVK") ve volbách do Evropského parlamentu 2019 využíván instruktážní videopořad použitý při předchozích volbách.

Je však nutné upozornit na aktuální skutečnosti (odchylky od videopořadu):
  • okrskové volební komise zahájí sčítání hlasů ihned po ukončení hlasování, tj. v sobotu 25. května 2019 ve 14 hodin (§ 42 zákona),
  • členové OVK nesmějí zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území EU (§ 59 odst. 10 a 11 zákona),
  • datum a časové údaje se použijí vždy aktuální,
  • voličský průkaz je přísně zúčtovatelným tiskopisem s ochrannými prvky; vzor uvedený ve videopořadu tak již není aktuální a OVK jsou informovány,
  • na tiskopisu T/2 Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku a jeho Příloze č. 1 v části Identifikace volebního okrsku je nově číslo okrsku uváděno na 5 pozic místo původních 4 pozic ve videopořadu,
  • došlo k úpravě práva volit občanů jiných členských států (§ 5 odst. 1 zákona),
  • došlo k rozšíření pojmu "odvolaný kandidát" (§ 24 odst. 4 zákona) a rozšíření možnosti dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů (§ 36 odst. 5 zákona), OVK jsou informovány aktuálními metodickými materiály.
Videopořad je doplňující, závazné jsou pro OVK metodické pokyny Ministerstva vnitra a metodika ČSÚ "Pokyny pro postup okrskových volebních komisí při zjišťování výsledků hlasování" pro rok 2019.

Zákonem se v textu rozumí zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace Vám rádi poskytnou zaměstnanci jednotlivých krajských pracovišť ČSÚ.

Zpět: Videopořad pro volby do Evropského parlamentu 2019