Volby do zastupitelstev obcí – XML

24. 9. 2018 – verze 1.1

Základní informace

XML se dynamicky generují z aktuálně zpracovaných výsledků voleb z jednotlivých okrskových volebních komisí. Systém prezentace využívá webcache, která omezuje dostupnost aktualizovaných XML dat na dobu 60 sekund (pokud není dále řečeno jinak).

 

K XML souborům se lze dostat buď přes vyhrazený server pro hromadné sdělovací prostředky (omezení na zadané IP adresy) nebo přímo z volby.cz (veřejně dostupné všem – projekt Otevřená data).

 

Pro volby do zastupitelstev obcí jsou k dispozici 4 typy XML souborů (průběžné i konečné výsledky):

  1. Celkové výsledky za ČR
  2. Výsledky za okresy a obce
  3. Výsledky za zastupitelstvo obce
  4. Výsledky za volební okrsky (dávky dat) - bude tvořeno od voleb v říjnu 2018

 

Podrobnější údaje o kandidátech je možné získat z registru, který je zveřejňovaný jako XML soubor na www.volby.cz v sekci otevřená data.

XML za volby do zastupitelstev obcí v roce 2006-2014

Na serveru xml.datavolby.cz i www.volby.cz budou k dispozici stejné XML i pro volby konané v roce 2006 až 2014.

 

 

 

Poznámka: Proti roku 2014 došlo ke změně v XML struktuře:

·      datum a čas generování XML je uveden jako typ dateTime – promítnuto i do všech dosud konaných voleb

·      jsou poskytovány i výsledky za volební okrskybude tvořeno od voleb v říjnu 2018

 

 

Technická poznámka: Server www.volby.cz i server pro media podporuje HTTP kompresi. Pro větší soubory dat doporučujeme kompresi využít – dojde k úspoře vytížení linky.

 

Oprava – 24. 9. 2018

Oprava textového popisu XML – výsledky za volební okrsky: data jsou za kandidátní listiny a ne za jednotlivé kandidáty (v XML to je uvedeno správně)

 

 

 

Kontaktní osoba k obsahu XML: Zdeňka Burešová: e-mail: zdenka.buresova@czso.cz

 

 


1.     Výsledky za ČR

XML soubor obsahuje průběžnou informaci za celou ČR: volební účast, zpracované volební okrsky a počty zvolených zastupitelů podle jednotlivých volebních stran. Informace bude prezentována zvlášť pro obecní a městská zastupitelstva a zastupitelstva městské části nebo městského obvodu.

 

Doba aktualizace: 60 sekund

opendata: http://www.volby.cz/pls/kv2018/vysledky

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/kvmedia/vysledky

xsd: kv_vysledky.xsd

 

 


2.     Výsledky za okresy a obce

XML soubor obsahuje Informace o výsledku voleb v obcích ve vybraném okresu: za každou obec v okresu volební účast a zvolení zastupitelé. Číslo okresu bude předáváno jako parametr nuts (čísla okresů lze získat z prezentačního systému voleb www.volby.cz). Pokud v některém zastupitelstvu obce nejsou ještě spočítány výsledky (tj. chybí data za některý z volebních okrsků), vrátí se průběžný stav bez rozdělených mandátů. Při zadáni chybného čísla okresu či jeho nezadání se vrátí XML s chybou. Pro stažení informace o všech obcích v ČR je nutné stáhnout XML za všechny okresy ČR. Celkem se může jednat až o 10 MB dat.

 

Pro dekódování seznamu zastupitelstev obcí a jejich územním zařazení se doporučuje využít registr KVRZCOCO, které je zveřejňován na webu spolu s XML soubory.

 

Doba aktualizace: 60 sekund.

opendata: http://www.volby.cz/pls/kv2018/vysledky_obce_okres?nuts=CZXXXX

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/kvmedia/vysledky_obce_okres?nuts=CZXXXX

parametr: nuts=CZXXXX, kde CZXXXX je kód okresu dle číselníku NUTS

xsd: kv_vysledky_obce_okres.xsd

 


3.     Výsledky za zastupitelstvo obce

XML soubor obsahuje informace o výsledku voleb v určitém zastupitelstvu obce: volební účast a zvolení zastupitelé. Číslo zastupitelstva obce bude předáváno jako parametr cislo_obce (čísla zastupitelstva obce lze získat z prezentačního systému voleb www.volby.cz nebo registr KVRZCOCO). Pokud pro zastupitelstvo obce nejsou ještě spočítány výsledky (tj. chybí data za některý z volebních okrsků), vrátí se průběžný stav bez rozdělených mandátů. Při zadání chybného čísla zastupitelstva obce či jeho nezadání se vrátí XML s chybou.

 

Doba aktualizace: 60 sekund.

opendata: http://www.volby.cz/pls/kv2018/vysledky_obec?cislo_obce=xxxxxx

pro media: http://xx.xx.xx.xx/pls/kvmedia/vysledky_obec?cislo_obce=xxxxxx

xsd: kv_vysledky_obec.xsd

 

4.     Výsledky za volební okrsky (od voleb říjen 2018)

XML soubor obsahuje informaci o počtu voličů, hlasů celkem a hlasů pro jednotlivé kandidátní listiny za jednotlivé volební okrsky. Na rozdíl od ostatních XML dat, se nejedná o stavový soubor, který by vracel vždy kompletní údaje za všechny dosud zpracované okrsky. Ke stažení budou k dispozici přírůstková data za nově zpracované okrsky od poslední dávky – předpokládaný interval vytváření dávek je 5 minut. Informace je předávána za zadané kolo volby (parametr volání – součást url).

 

Celkovou velikost přenášených XML dat (za všechny dávky) odhadujeme na cca 10 MB.

 

Doba aktualizace: 5 minut

opendata:

https://www.volby.cz/pls/kv2018/vysledky_okrsky?datum_voleb=RRRRMMDD&davka=číslo

pro media: 

http://xx.xx.xx.xx/pls/kvmedia/vysledky_okrsky?datum_voleb=RRRRMMDD&davka=číslo

 

Poznámky:

·        identifikace okrsku: CIS_OBEC, CIS_OKRSEK, OZNAC_TYPU

o   v části volebních okrsků se volí do zastupitelstva obce i do zastupitelstva městské části (obvodu) – např. Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, …

o   OZNAC_TYPU = OBEC nebo MCMO

·        pokud není parametr datumvoleb zadán, vrátí se data z posledních zpracovávaných voleb

·        pokud není parametr davka zadán, vrátí se poslední dávka, která je k dispozici

·        pro každé kolo se dávky číslují od 1

·        pokud nebude v daném pětiminutovém intervalu zpracován žádný okrsek, nebude se dávka vytvářet

·        je potřeba počítat s tím, že data za okrsek mohou být zaslána opakovaně a mohou tak být odlišná od předchozí verze (lze rozlišit přes vyšší číslo PORADI_ZPRAC)

o   dávky je tak potřeba zpracovávat v pořadí, ve kterém vznikly, resp. do zpracování zahrnout okrsek pouze jednou, právě ten s nejvyšším číslem PORADI_ZPRAC

·        v době špičky zpracování může být zpracováno 300 až 800 okrsků za 5 minut

·        na začátku a konci zpracování může dávka obsahovat jen jednotky okrsků

 

Kódy chyb:

10:       číslo dávky neexistuje – není ještě vytvořena

20:       chybné datum voleb – zpracování pro dané datum ještě není aktivováno

30:       pro zadané datum voleb ještě neexistuje žádná dávka

9999:   jiná chyba

 

xsd: kv_vysledky_okrsky.xsd