Popisy číselníků pro volby do zastupitelstev obcí

stav k: 22.08.2018

Číselník okresů, krajů a regionů

Jméno souboru: cnumnuts.xml

xsd: cnumnuts.xsd

 

Jméno entity pro XML: CNUMNUTS

Jméno entity XML pro řádek: CNUMNUTS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 NUMNUTS         Character     4          Numerický kód oblasti

2 NUTS                 Character     6          Kód oblast

3 NAZEVNUTS      Character     20        Název oblasti

4 KODCIS             Numeric       5          Kód číselníku v KLASU pro vazbu (97 – 101)

5 CHODNOTA       Character     15        Odpovídající položka z číselníku 97-101

 

 

Číselník politických stran a politických hnutí, které navrhly kandidáty

Jméno souboru: cns.xml

xsd: cns.xsd

 

Jméno entity pro XML: CNS

Jméno entity XML pro řádek: CNS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 NSTRANA          Numeric       4          Kód navrhující strany

2 NAZEV_STRN    Character     50        Název strany 50 znaků

3 ZKRATKAN30    Character     30        Název strany 30 znaků

4 ZKRATKAN8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

 

 

Číselník politické příslušnosti kandidátů

Jméno souboru: cpp.xml

xsd: cpp.xsd

 

Jméno entity pro XML: CPP

Jméno entity XML pro řádek: CPP_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name           Type            Width   Popis položky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 PSTRANA          Numeric       4          Kód politické příslušnosti

2 NAZEV_STRP    Character     50        Název politické příslušnosti 50 znaků

3 ZKRATKAP30    Character     30        Název politické příslušnosti 30 znaků

4 ZKRATKAP8      Character     15        Zkratka názvu 15 znaků

 


Číselník volebních stran

Jméno souboru: cvs.xml

xsd: cvs.xsd

 

Jméno entity pro XML: CVS

Jméno entity XML pro řádek: CVS_ROW

 

Číselník volebních stran, který obsahuje seznam všech volebních stran (politických stran, politických hnutí, jejich koalic nebo jejich sdružení s nezávislými kandidáty), které se vyskytly ve všech volbách od roku 1998. Umožňuje tak časové srovnání mezi různými typy voleb konanými v různých letech.

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 VSTRANA                 Numeric           4          Kód volební strany

2 NAZEVCELK             Character         120      Název strany 120 znaků

3 NAZEV_STRV           Character         50        Název volební strany 50 znaků

4 ZKRATKAV30            Character         30        Zkrácený název 30 znaků

5 ZKRATKAV8              Character         15        Zkratka názvu 15 znaků

6 POCSTR_SLO           Numeric           2          Počet polit. subjektů ve složení volební strany

7 SLOZENI                   Character         60        Složení volební strany (kódy VSTRANA pro

                                                                       TYPVS=S)

8 ZKRATKA_OF           Character         50        Oficiální zkratka názvu volební strany

9 TYPVS                      Character          1          Typ volební strany (S=politická strana, hnutí,

K=koalice, N=nezávislý kandidáti, D=sdružení, M=sdružení nezávislých kandidátů)

10 PLNYNAZEV           Character          2000     Plný název strany

 

Číselník druhu zastupitelstva obce

Jméno souboru: kvdruhz.xml

xsd: kvdruhz.xsd

 

Jméno entity pro XML: KVDRUHZ

Jméno entity XML pro řádek: KVDRUHZ _ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 DRUHZASTUP          Numeric           1          Kód druhu zastupitelstva

1 zastupitelstvo obce

2 zastupitelstvo města

3 zastupitelstvo statutárního města

4 zastupitelstvo hl. m. Prahy

5 zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu

6 zastupitelstvo městysu

2 NAZDRUHZAS          Character         60        Název druhu zastupitelstva

 


Číselník typu zastupitelstva obce

Jméno souboru: kvtypzas.xml

xsd: kvtypzas.xsd

 

Jméno entity pro XML: KVTYPZAS

Jméno entity XML pro řádek: KVTYPZAS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width   Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 TYPZASTUP              Numeric           1          Kód typu voleného zastupitelstva

(1=obec, město, statut. město, hl. m. Praha,

 2=zastupitelstvo měst. části, měst. obvodu)

2 NAZTYPUZAS           Character         60        Název typu zastupitelstva