Popis registrů pro volby do zastupitelstev obcí

stav k: 22.08.2018

 

Registr volených zastupitelstev, obcí, městských částí, městských obvodů, volebních obvodů a okrsků

Jméno souboru: kvrzcoco.xml

xsd: kvrzcoco.xsd

 

Jméno entity pro XML: KV_RZCOCO

Jméno entity XML pro řádek: KV_RZCOCO_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width    Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KRAJ                        Numeric           4          Krajská příslušnost voleného zastupitelstva

2 OKRES                     Numeric            4          Okresní příslušnost voleného zastupitelstva

3 TYPZASTUP             Numeric           1          Kód typu zastupitelstva (dle KVTYPZAS)

4 DRUHZASTUP           Numeric           1          Kód druhu zastupitelstva (dle KVDRUHZ)

5 KODZASTUP             Numeric           6          Kód voleného zastupitelstva

6 NAZEVZAST             Character         40        Název územní jednotky, jejíž zastupitelstvo se volí

7 OBEC                       Numeric           6          Kód obce, kde se zastupitelstvo volí

8 NAZEVOBCE            Character         40        Název obce, kde se volí zastupitelstvo

9 ORP                          Numeric           4          Kód obce s rozšířenou působností, kam spadá OBEC a

                                                                       KODZASTUP

10 CPOU                     Numeric           3          Kód přebíracího místo dle CISPM, kam OBEC patří

11 REGURAD              Numeric           6          Kód registračního úřadu (ZÚJ obce, která je pro volené

zastupitelstvo registračním úřadem – registruje KL a

vyhlašuje výsledky voleb)

12 OBVODY                 Numeric           1          Příznak členění obce na volební obvody (0=ne, 1=ano,

                                                                       2=věta za jednotlivé obvody)

13 COBVODU              Numeric           2          Číslo volebního obvodu (OBVODY=0, pak COBVODU=1;

                                                                       OBVODY=1, pak COBVODU=počet obvodů; OBVODY=2,

pak COBVODU=číslo obvodu)

14 MANDATY               Numeric            2          Počet volených členů zastupitelstva v rámci KODZASTUP

nebo KODZASTUP a COBVODU

15 POCOBYV               Numeric           7          Počet obyvatel území, jehož zastupitelstvo se volí, k 1.1.

16 MINOKRSEK1         Numeric           5          1.interval - nejnižší číslo okrsku v rámci OBEC (obvodu)

17 MAXOKRSEK1        Numeric           5          1.interval - nejvyšší číslo okrsku v rámci OBEC (obvodu)

18 MINOKRSEK2         Numeric           5          2.interval - min.

19 MAXOKRSEK2        Numeric           5          2.interval - max.

20 MINOKRSEK3          Numeric           5          3.interval - min.

21 MAXOKRSEK3        Numeric           5          3.interval - max.

22 MINOKRSEK4         Numeric            5          4.interval - min.

23 MAXOKRSEK4        Numeric           5          4.interval - max.

24 MINOKRSEK5         Numeric           5          5.interval - min.

25 MAXOKRSEK5        Numeric           5          5.interval - max.

26 MINOKRSEK6         Numeric           5          6.interval - min.

27 MAXOKRSEK6        Numeric           5          6.interval - max.

28 MINOKRSEK7         Numeric           5          7.interval - min.

29 MAXOKRSEK7        Numeric           5          7.interval - max.

30 MINOKRSEK8         Numeric           5          8.interval - min.

31 MAXOKRSEK8        Numeric           5          8.interval - max.

32 MINOKRSEK9         Numeric           5          9.interval - min.

33 MAXOKRSEK9        Numeric           5          9.interval - max.

34 MINOKRSE10          Numeric           5          10.interval - min.

35 MAXOKRSE10        Numeric           5          10.interval - max.

36 TYPDUVODU          Numeric           1          Typ důvodu konání voleb dle číselníku CTYPDUVV

37 POCET_VS             Numeric           3          Počet volebních stran v rámci KODZASTUP nebo

                                                                       KODZASTUP a COBVODU (dle položky OSTRANA

v KVRK)

38 STAV_OBCE           Numeric           1          Příznak očekávání výsledků voleb (0=zpracují se,

1=nezpracují se z důvodu nedostatku kandidátů,

2=nezpracují se z důvodu opakovaného hlasování)

 

Registr volebních stran

 

Jméno souboru: kvros.xml

xsd: kvros.xsd

 

Jméno entity pro XML: KV_ROS

Jméno entity XML pro řádek: KV_ROS_ROW

 

Struktura souboru:

Field Name                   Type                Width    Popis položky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 OKRES                     Numeric           4          Okresní příslušnost voleného zastupitelstva

2 KODZASTUP             Numeric           6          Kód voleného zastupitelstva dle registru KVRZCOCO

3 NAZEVZAST             Character         40        Název voleného zastupitelstva

4 COBVODU                Numeric           2          Číslo volebního obvodu pro volbu zastupitelstva

5 POR_STR_HL           Numeric           3          Vylosované pořadí volební strany na hlasovacím lístku

6 OSTRANA                 Numeric           4          Kód volební strany v rámci voleného zastupitelstva - vč.

                                                                       jednotlivých samostatně kandidujících nezávislých

                                                                       kandidátů a jednotlivých místních sdružení nezávislých kandidátů

7 VSTRANA                 Numeric           4          Interní číslo volební strany dle číselníku CVS

8 NAZEVCELK             Character         120       Název volební strany 120 znaků

9 ZKRATKAO30           Character         30        Zkrácený název volební strany 30 znaků

10 ZKRATKAO8           Character         15        Zkratka názvu volební strany 15 znaků

11 POCSTR_SLO         Numeric            2          Počet politických subjektů, ze kterých se volební strana

                                                                       skládá (počet kódů navrhujících stran v položce SLOZENI)

12 SLOZENI                 Character         60        Kódy NSTRANA, ze kterých se volební strana skládá

13 HLASY_STR            Numeric           8          Počet hlasů, které volební strana získala

14 PROCHLSTR           Numeric           6,2        Přepočtené procento získaných hlasů (bez zaokrouhlení)

15 MAND_STR             Numeric           2          Počet mandátů, které volební strana získala

 

Poznámky:

 


Registr kandidátů

 

Jméno souboru: kvrk.xml

xsd: kvrk.xsd

 

Jméno entity pro XML: KV_REGKAND

Jméno entity XML pro řádek: KV_REGKAND_ROW

 

Struktura souboru:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 OKRES                     Numeric           4          Okres voleného zastupitelstva dle CNUMNUTS

2 KODZASTUP             Numeric           6          Kód voleného zastupitelstva (dle KVRZCOCO)

3 COBVODU                Numeric           2          Číslo volebního obvodu pro volbu zastupitelstva

4 POR_STR_HL           Numeric           3          Vylosované pořadí volební strany na hlasovacím

lístku

5 OSTRANA                 Numeric           4          Kód volební strany v rámci KODZASTUP, příp.

COBVODU (dle KVROS)

6 PORCISLO                Numeric           2          Pořadí na kandidátní listině (v rámci OSTRANA)

7 JMENO                     Character         40        Jméno, příp. i další jména

8 PRIJMENI                 Character         30        Příjmení

9 TITULPRED              Character         20        Tituly uváděné před jménem

10 TITULZA                  Character         20        Tituly uváděné za příjmením

11 VEK                        Numeric           3          Věk

12 POVOLANI              Character         50        Povolání

13 BYDLISTEN             Character         40        Název bydliště - obec nebo část obce

14 PSTRANA               Numeric           4          Kód politické příslušnosti

15 NSTRANA               Numeric           4          Kód navrhující strany

16 PLATNOST             Character          1          Platnost (A=platný, N=neplatný, odvolaný)

(původně 0=platný, 1=neplatný)

17 POCHLASU             Numeric           7          Počet hlasů, které kandidát získal

18 POCHL_PRES         Numeric           7          Počet hlasů, které kandidát získal (vyplněno jen,

když splnil podmínku pro přeskočení pořadí)

19 POCPROCVSE        Numeric           6,2        Procento získaných hlasů (bez zaokrouhlení)

20 MANDAT                 Character          1          A=zvolen zastupitelem, N=nezvolen

(původně 1=zvolen, 0=nezvolen)

21 PORADIMAND        Numeric           2          Pořadí přidělení mandátu (1 až = hodnotě položky

                                                                       MANDATY v rámci KODZASTUP nebo KODZASTUP

                                                                       a COBVODU, 0 = strana nezískala mandát nebo

                                                                       kandidát je náhradníkem)

22 PORADINAHR         Numeric           2          Pořadí náhradníka (1 až = hodnotě položky

MANDATY-1 v rámci KODZASTUP nebo

KODZASTUP a COBVODU, 0 = strana nezískala

mandát nebo kandidát byl zvolen)

 

Poznámky: